A CONTROL STRATEGY OF THE HYDROGEN ENGINE FUELED LOAD

Autor/autori: Constantin PANA, Niculae NEGURESCU, Marcel Ginu POPA, Alexandru CERNAT

Rezumat: Hidrogenul are un potential important pentru imbunatatirea perfoemantelor energetice si de poluare ale motorului cu aprindere prin scanteie datorita bunelor sale proprietati de ardere. Cercetarile pentru utilizarea hidrogenului drept combustibil pentru motorul cu aprindere prin scanteie sunt dezvoltate pe doua directii: combustibil unic si combustibil de adaos. Lucrarea prezinta rezultate ale investigatiilor experimentale efectuate pe un monocilindru experimental alimentat numai cu hydrogen prin metoda injectiei directe dupa inchiderea supapei de admisie. Prin utilizarea acestei metode de alimentare cu hydrogen sunt evitate atat fenomenele de ardere necontrolata cat si scaderea puterii litrice a motorului la dozaj stoichiometric. Sistemul de alimentare cu hydrogen este original si ofera o mare flexibilitate in functionare la stabilirea reglajelor. Sunt prezentate influente ale calitatii amestecului asupra procesului de ardere si asupra performantelor energetice si de emisii ale motorului alimentat numai cu hydrogen. Este utilizata o stategie pentru controlul sarcinii motorului prin combinarea reglajului cantitativ cu cel calitativ pentru optimizarea performantelor sale la toate regimurile de functionare.

Cuvinte cheie: hidrogen, emisii, ardere, randament


Abstract: The hydrogen has an important potential for the energetically and emissions performance improving of the SI engine due to its good combustion properties. The researches for using hydrogen as a fuel for spark ignition engines are developed in two ways: a full substitution of gasoline with hydrogen and the partial substitution.The paper presents results of the experimental researches carried on SI single cylinder engine fuelled with only hydrogen by direct injection method after the intake valve closed. Using this fuelling method are avoided so the abnormally hydrogen combustion phenomena’s as decrease of the engine power output per liter for stoichiometric dosage operating conditions. Hydrogen fuelling system used is original and offers a great flexibility in operation to establish the adjustments. The influences of the mixture quality on burning process, on emissions and energetically engine performance at the fuelling with hydrogen are presented. Is used a strategy thru combining qualitative and quantitative adjustment in order to optimize engine operation at all regimens

Keywords: hydrogen, emissions, combustion, efficiency

 

DOWNLOAD PDF