STRATEGIE EDITORIALĂ. CONDIŢII DE ACCEPTARE

Materialele propuse spre publicare trebuie să fie de actualitate şi să conţină elemente teoretice şi experimentale importante, noi, originale şi recunoscute ca fiind valoroase de către cel puţin două personalităţi sau specialişti de marcă din domeniul respectiv. Contribuţiile teoretice propuse trebuie să fie însoţite şi de rezultate experimentale care să confirme ipotezele adoptate, iar descrierea noilor metode experimentale prezentate sau noile interpretări ale unor rezultate existente trebuie să aibă un pronunţat caracter de originalitate. Revista Termotehnica nu publică materiale care au mai fost prezentate în alte lucrări apărute sau care conţin studii parţial efectuate şi nefinalizate. De asemenea, nu sunt acceptate spre publicare materiale preluate din lucrările altor autori (plagiate) sau paragrafe, tabele, materiale ilustrative preluate fără a fi precizată sursa bibliografică respectivă.

Fiecare lucrare propusă a fi publicată în revista Termotehnica va fi prezentată Colegiului ştiinţific de către unul dintre membrii acestuia şi va fi analizată pe baza principiilor susmenţionate, în ceea ce priveşte atât conţinutul ştiinţific cât şi forma de prezentare. Acceptarea sau respingerea articolului sunt comunicate în scris autorului principal, împreună cu observaţiile respective. Articolele publicate sunt prezentate, ca PDF al manuscrisului şi pe website-ul AGIR. Materialele respinse stau la dispoziţia autorilor la sediul redacţiei.

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

La elaborarea articolelor propuse spre publicare în revista noastră recomandăm respectarea următoarelor norme:

Lucrarea va fi transmisă pe adresa redacţiei şi a secretarului ştiinţific al revistei. Articolele vor fi recenzate de membrii Consiliului ştiinţific editorial. Articolele nepublicabile nu vor fi înapoiate autorilor.