Numarul curent:    Revista Termotehnica, An XXIII, nr.2/2018

» vezi intreaga arhiva

PREZENTARE

Revista TERMOTEHNICA este publicatia Societatii Române a Termo­tehnicienilor (SRT), societate care s-a înfiinţat la 5 martie 1990. Preşedenţia SRT a fost asigurată din 1990 şi până la 29 mai 1998 de către prof.dr.ing. Nicolae P. LEONĂCHESCU. După 1998 SRT a avut ca preşedinţi pe: prof.dr.ing. Vsevolod RADCENCO (1998-2003); prof.dr.ing. Marin BICĂ (2003-2005), prof.dr.ing. Mircea MARINESCU (2005 – 2011), prof.dr.ing. Ana Maria BIANCHI (2011 - 2015) şi prof. dr. ing. Gheorghe DUMITRAŞCU (2015 - în prezent).

Editarea revistei Termoteh­ni­ca a început din anul 1993 fiind prevăzută să apară anual cu două numere. Primele şase numere: 1 şi 2/1993; 1 şi 2/1994; 1-2 /1995 şi 1-2/1996 au fost publicate cu ajutorul Editurii Tehnice. După o întrerupere de 4 ani revista apare sub o nouă formă de prezentare tot cu 2 numere pe an, redactor-şef fiind numit dr.ing. Ioan GANEA. Din anul 2005, în baza unui protocol de colaborare încheiat între Societatea Româna a Termotehnicienilor şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România, îngrjirea publicării revistei este asigurată de către Editura AGIR, redactor-şef fiind prof.as. dr.ing. Ioan GANEA şi redactor-şef adjunct dr. Ing. Monica COSTEA (in locul prof. dr.ing. Gheorghe POPESCU care a decedat in 2016)

Tematica articolelor prezentate în revistă abordează atât subiecte teoretice cât şi aplicative din domeniile termodinamicii tehnice, transferului de căldură, termogazodinamicii, maşinilor şi instalaţiilor termice şi frigorifice, criogeniei, ecologiei şi protecţiei mediului. Articolele sunt acceptate spre publicare de Colegiul ştiinţific al revistei pe baza observaţiilor reviziei ştiinţifice efectuată de unul dintre membrii acestuia sau a unui specialist cu recunoaştere profesională.

Membrii Colegiului ştiinţific al revistei sunt personalităţi sau specialişti de marcă din domeniile menţionate ( profesori universitari, cercetători ştiinţifici, ingineri proiectanţi sau din exploatare ş.a.), din România şi din străinătate.

Revista se publică într-un tiraj de circa 300 exemplare şi se distribuie gratuit, prin filialele SRT-ului şi AGIR-ului, bibliotecilor centrelor universitare şi institutelor de învăţământ politehnic superior, institutelor de cercetare, specialiştilor - din ţară şi străinătate - , membrilor SRT şi AGIR. Revista TERMOTEHNICA este recunoscută B+ de catre CNCSIS, de catre Academia de Stiinte Tehnice din Romania si indexata BDI.