THE TURBO – GASODYNAMIC RECOVERY OF THE FLUID ENERGY FOR A ROAD VEHICLE

Autor/autori: Radu TÂRULESCU, Victor BENCHE, Stelian TÂRULESCU

Rezumat: În aceast? lucrare autorii analizeaz? posibilitatea recuper?rii energiei fluidului generat? de impactul aerodinamic al unui vehicul rutier. Aerul inconjoar? corpul si se desprinde la spatele acestuia printr-o succesiune de virtejuri (unde apar gazele arse evacuate din motor). Recuperarea turbo-gazodinamic? sugerat? foloseste o turbin? eolian? axial? legat? de vehiculul. Sunt prezentate, de asemenea, avantajele (economic si energetic) si dezavantajele (constructiv si functional) rezultate din ansamblul calculelor, cu p?rti originale. Rezultatele calculelor numerice efectuate pentru o solutie concret? sunt optimiste, gradul de recuperare (in conversia fluid – mecanic-electric) tinzind catre 40 %.

 

DOWNLOAD PDF