Etude comparative des irreversibilites dans la convection forcee le long d’une surface plane et ondulee

Autor/autori: Dorin STANCIU, Mircea MARINESCU, Alexandru DOBROVICESCU

Rezumat: Acest studiu are ca obiectiv analiza numerica a influentei ondulatiei unui perete asupra ireversibilitatilor volumice din convectia fortata turbulenta interioara. Se cunoaste faptul ca ondulatia suprafetei reprezinta un mijloc foarte eficient de intensificare a transferului convectiv de caldura. Dar in acelasi timp, datorita cresterii difuziei turbulente, cresc si ireversibilitatie termodinamice. Pentru curgere si transferul de caldura turbulent s-au ales modelele LRN cu doua ecuatii ale lui Abe, Kondoh si Nagano, in timp ce modelul ireversibilitatilor volumice contine disipatiile viscoase si termice datorate gradientilor de viteza si de temperatura medie precum si disipatiile proprii ale turbulentei, generate de gradientii medii ai fluctuatiilor vitezei si temperaturii. Rezultate obtinute arata ca ondulatia peretelui exercita o influenta puternica asupra disipatiilor exergetice in curgerea analizata.

Cuvinte cheie: convectie/turbulenta/generare de entropie/ireversibilitate.

 

DOWNLOAD PDF