Physico-mathematical models of the Vuilleumier machine

Autor/autori: Adrian HOMUTESCU, Vlad Mario HOMUTESCU, Condrat Adrian HOMUTESCU

Rezumat: În lucrare sunt comparate mai multe modele fizico-matematice teoretice ale masinii cu actionare termica Vuilleumier. Se prezinta succint ipotezele fiecarui model si legile fizice pe baza carora poate fi simulata numeric functionarea masinii si pot fi estimate performantele acesteia. Comparatia intre rezultatele simularii numerice a unei masini particulare evidentiaza atit faptul ca rezultatele diferitelor modele teoretice sunt relativ asemanatoare, precum si motivele acestei asemanari.

Cuvinte cheie: actionare termica, masina Vuilleumier, model fizico-matematic teoretic izotermic sau semi-adiabatic

 

DOWNLOAD PDF