Irreversible finite speed thermodynamics (IFST) in simple closed systems. I. Fundamental Concepts

Autor/autori: S. PETRESCU, C. HARMAN, M. COSTEA, C. PETRE, C. DOBRE1

Rezumat: Lucrarile de pionierat in dezvoltarea Termodinamicii cu viteza finita au fost scrise in perioada 1961-1972 de catre L. Stoicescu si S. Petrescu [1-12]. Aceste lucrari initiale au fost urmate de studii privind ireversibilitatea Proceselor Electrochimice, elaborate de catre S. Petrescu, V. Petrescu, S. Sternberg et. al. [13-23]. Aceste cercetari au condus la generalizarea Principiului intii al Termodinamicii pentru procesele cu viteza finita si pentru procesele electrochimice din sisteme ca: baterii, electrolizoare si pile de combustie. Pina la urma toate aceste cercetari au condus la unificarea abordarii masinilor termice si a aparatelor electrochimice folosind o metoda unica, numita metoda directa [24-30, 33-35]. Aceasta metoda se bazeaza pe faptul ca Primul principiu pentru procesele cu viteza finita a fost aplicat intr-un mod sistematic la sistemele complexe [23-29] ca motoare Stirling, refrigeratoare Stirling, pompe de caldura Stirling [26, 29, 34, 35, 37, 51, 52, 55, 56, 59, 65, 67, 68, 70] si la alte cicluri ca ciclul Carnot [30, 33, 55, 60-64, 66, 71], ciclul Otto [5, 57], ciclul Diesel [58, 69]. Aceste cercetari au condus in final la numeroase articole in reviste si conferinte precum si la 4 teze de doctorat [37, 51, 52, 55]. Urmarind aceasta dezvoltare a domeniului Termodinamicii cu viteza finita ni se pare acum potrivit sa sistematizam si unificam metoda directa prin folosirea a ceea ce am numit Metoda grafo-analitica de studiu si optimizare a masinilor termice [24-30, 33-35]. Cu aceasta lucrare incepem publicarea intr-o maniera sistematica, in revista Termotehnica, a unei serii de lucrari fundamentale care au condus treptat la dezvoltarea Termodinamicii ireversibile a proceselor cu viteza finita.

Cuvinte cheie: termodinamica ireversibila, procese cu viteza finita, cicluri ireversibile, metoda directa.

 

DOWNLOAD PDF