Waste heat recovery technologies from heating boiler flue gas

Autor/autori: Ion V. ION, Gheorghe CIOCEA, Florin POPESCU

Rezumat: Gazele de ardere evacuate de cazanele de încălzire convenţionale conţin un procent mare din căldura dezvoltată prin arderea combustibilului în cazan. Acest lucru a atras atenţia specialiştilor pentru a găsi tehnologii de recuperarea a căldurii de nivel termic redus conţinută de gazele de ardere evacuate din cazane. Selecţia unui sistem de recuperare a căldurii pentru un cazan de încălzire trebuie să se bazeze pe o bună documentare şi un studiu tehnico-economic. Această lucrare prezintă o trecere în revistă a tehnologiilor existente pentru recuperarea căldurii reziduale de la cazane, precum şi o analiză tehnico-economică a două sisteme de recuperare a căldurii integrate la un cazan de încălzire de 2000 kW. Analiza oferă informaţii referitoare la eficienţa globală a sistemelor, costul anual total de funcţionare, perioada de recuperare a investiţiei şi emisia de gaze cu efect de seră

Cuvinte cheie: cazan de încălzire, căldură sensibilă şi latentă, recuperare căldură, analiză tehno-economică


Abstract: The flue gas evacuated from classic heating boilers contains a large amount of energy introduced in boiler by fuel combustion. This issue has drawn the attention of specialists to investigate the technologies needed to recover the low grade heat contained in exhaust gas. Selection of heat recovery system should be based on extensive documentation and a techno-economic study. This paper presents a short review of available technologies to recover the waste heat from heating boilers and a techno-economic study of two heat recovery systems integrated with a 2000 kW boiler, one based on electric heat pump and one based on absorption heat pump driven by hot water generated by boiler. The overall system efficiency, total annual cost, payback period and the greenhouse gas emission are provided

Keywords: heating boiler, sensible and latent heat, heat recovery, techno-economic analysis

 

DOWNLOAD PDF