Wastewater plants sludge treatment and the power generation

Autor/autori: Nicusor VATACHI

Rezumat: Creşterea consumului de apă conduce la generarea unor cantităţi mari de nămol în staţiile de tratare a apelor uzate. Încă din anii 1990, depozitarea nămolului a devenit o problemă pentru ţările europene şi din afara ei. Astfel, diverse proiecte au fost iniţiate pe direcţia generării, colectării şi a depozitării nămolului şi a biosolidelor. Proiectele vizează să rezolve două probleme: reducerea volumelor de nămol produse și să acopere o parte din consumul specific de energie în procesul de tratare a apelor uzate. O posibilitate de a rezolva ambele probleme este incinerarea nămolului în incineratoare speciale. Investițiile în noi incineratoare sunt mari şi de multe ori nu se justifică din cauza costurilor necesare pentru mici cantități de nămol ce urmează să fie ars. De aici a apărut ideea adaptării instalațiilor existente pentru arderea în centralele electrice a combustibililor fosili (cărbune), în combinație cu diferite cantități de nămol de epurare uscat, tehnologia de ardere combinată, co-combustia.

Cuvinte cheie: ape uzate, energie, nămol, co-ardere


Abstract: Increased freshwater consumption leads to the generation of large quantities of sludge in wastewater treatment plants. Since the 1990s the sludge disposal has become a problem for all European countries and beyond. Thus, various projects have been initiated on the generation, collection and storage of sludge and biosolids. The projects aim to solve two problems: reducing sludge volumes produced and cover a part of specific energy consumption in wastewater treatment process. One possibility to solve both problems is sludge incineration in special incinerators. Investments into new incinerators are big and often not justified, because of the costs necessarily for small quantities of sludge to be burned. From here, did the idea of adapting existing installations, for combustion in power plants fossil fuels (coal) in combination with various amounts of dried sewage sludge, co –combustion technology. In this way the collected sludge is destroyed by burning and is obtained an amount of additional energy in the plant while maintaining the same level of generation of pollutants.

Keywords: : wastewater, energy, sewage sludge, co-combustion

 

DOWNLOAD PDF