Influenţa modificării mărimii puterii electrice livrată de o centrală de cogenerare urbană cu ciclu mixt gaze-abur asupra încărcării și eficienței economice a acesteia

Autor/autori: Marius-Costel HOARĂ, Victor ATHANASOVICI

Rezumat: În acest articol se prezintă modul de influență al mărimii puterii electrice livrată de o centrală de cogenerare cu ciclu mixt gaze-abur de mică și medie putere asupra dimensionării optime și a eficienței economice a acesteia. Se arată influența tipului de contract de vânzare a energiei electrice ales de centrala de cogenerare asupra dimensionării și eficienței economice a acesteia precum și a modificării în timp a valorii puterii electrice livrate la aplicarea criteriului de eficienţă economică bazat pe actualizare

Cuvinte cheie: putere electrică, consumator, centrala de cogenerare, ciclu mixt, coeficient de cogenerare optim, eficiență economică


Abstract: This article presents the influence manner of the electrical power size delivered by a cogeneration plant with gas-steam combined cycle for small and medium power over the optimal sizing and its economic efficiency. It shows the influence of the contract type for sale the electricity selected by the cogeneration power plant over sizing and its economic efficiency as well as modification of the electric power value delivered for the economic efficiency criterion based on actualization

Keywords: electric power, consumer, cogeneration power plant, combined cycle, optimal cogeneration coefficient, economic efficiency

 

DOWNLOAD PDF