MATHEMATICAL MODEL BASED OF TRANSFER FUNCTIONS FOR DYNAMIC OPERATIONS OF SUPERCHARGED ENGINE

Autor/autori: Salvadore Mugurel BURCIU

Rezumat: Lucrarea prezinta modelul matematic pentru comportarea dinamica a motorului diesel supraalimentat cu turbocompresor cu rotatie libera. Modelul matematic se bazeaza pe cunoasterea caracteristicilor susbsistemelor principale, asa cum sunt motorul propriu-zis, turbocompresorul, galeria de admisie si evacuare, instalatia de injectie. Caracteristicile acestor subsisteme sunt cunoscute pentru regimurile stationare de functionare si in apropierea acestora, dupa datele experimentale, pe baza determinarilor pe stand. Modelul matematic este exprimat de ecuatia diferentiala de ordinul doi care exprima comportarea dinamica a intregului sistem. Sunt stabilite functiile de transfer, care pot fi folosite pentru reglarea automata a intregului sistem.

Cuvinte cheie: motor diesel supraalimentat, functii de transfer, functionare in regim dinamic, regimuri nestationare de functionare


Abstract: The paper deals with the differential equation expressing the dynamic operations of turbocharged internal combustion engines using supercharger with free rotation units. Mathematical model is based on knowledge of the characteristics of subsystems, such as engine itself, turbocharger, exhaust and intake manifold and the injection system to stationary regimes. Transfer functions are determinated, functions that are used for achieving and adjusting automatic control system which controls the operation of the whole system (engine) under consideration.

Keywords: supercharged diesel engine, transfer functions, dynamic regime, unsteady working conditions

 

DOWNLOAD PDF