DYNAMIC ANSWER OF THE STEAM BOILER PRESSURE AND THE FLUE GASES DEW POINT

Autor/autori: Nicusor VATACHI

Rezumat: O parte din caldura introdusa intr-un generator de abur este pierduta de acesta sub diverse forme. Cel mai important tip de pierderi termice ale unui generator de abur îl constituie caldura gazelor de ardere evacuate la cos. Cauza aparitiei acestei importante categorii de pierderi o constituie diferenta dintre temperatura gazelor de ardere evacuate si cea a mediului ambiant. Încercarile de a reduce la minim aceste pierderi, bazate pe evacuarea gazelor la temperaturi cât mai scazute sunt limitate de atingerea temperaturii de roua si de aparitia fenomenului de coroziune acida de joasa temperatura. Cu scopul de a evita acest fenomen se încearca mecanismul de conducere a cazanului de abur în conditiile evacuarii gazelor de ardere la temperaturi cu 3-5 oC peste temperatura de roua, prin modificarea debitului de combustibil introdus în cazan. Din cauza cantitatilor mari de apa - abur prezente în cazan, raspunsul dinamic în timp al acestuia la modificarea debitului de combustibil capata diferite forme. Lucrarea prezinta un studiu al raspunsului dinamic al presiunii unui generator de abur atunci când debitul de combustibil sufera o modificare de tip treapta unitara (pas) si sugereaza care ar fi modalitatea ideala de actiune asupra elementelor de comanda ale cazanului.

Cuvinte cheie: generator de abur, punct de roua, dinamica


Abstract: A Ql portion of the whole heat rate Qc [kJ/ (kg or m3N)] introduced in to steam generator is lost in different forms. The most significant type of losses are the thermal ones by the heat of the burning gases Q2, exhausted at the stack. This type of losses has a ratio of ( 4-10 )% of the total heat, Qc. The cause for the occurrence of such losses is the temperature difference between the exhaust temperature of the gases at the stack ts and the environmental temperature to.The gases exhaust temperature should be as close as possible to to, to not decrease the boiler working performances. On the other side, the flue gas temperature at stack ts must not to be lower than the dew temperature of these gases tda, to prevent the phenomenon of acid dew condensing on the ending surfaces of the boiler heat exchangers. In order to try to avoid this phenomenon, the boiler flue gas exhaust temperature must be 3-5 ° C above dew point. This is possible by changing the flow rate of fuel introduced into the boiler. The paper describes the dynamic answer of the steam boiler pressure, when the fuel rate has a step variation.

Keywords: steam boiler, dew point, dynamics

 

DOWNLOAD PDF