EXERGETIC EFFICIENCY OF HIGH POWER THERMOACOUSTIC PLANT

Autor/autori: Dan ANDREI

Rezumat: Determinarea expresiei matematice a randamentului exergetic al masinii termoacustice combinate de mare putere, care cupleaza un generator de unde (motor termoacustic) cu un amplificator de unde, da posibilitatea vizualizarii parametrilor asupra carora putem actiona pentru marirea acestui randament.

Cuvinte cheie: randament exergetic, motor termoacustic, masina termoacustica combinata de mare putere


Abstract: The exergetic efficiency of high power thermoacoustic plant, which couples a wave generator (thermoacoustic engine) with wave amplifier, shows the way we can increase the efficiency

Keywords: exergetic efficiency, thermoacoustic engine, high power thermoacoustic plant

 

DOWNLOAD PDF