OPPORTUNITY STUDY FOR HEAT RECOVERY FROM LARGE POWER TRANSFORMERS IN SUBSTATIONS

Autor/autori: Aneta HAZI, Gheorghe HAZI, Sorin-Gabriel VERNICA

Rezumat: Transformatoarele de putere pot reprezenta surse importante de caldura în statiile electrice. Lucrarea aceasta studiaza oportunitatea recuperarii acestei calduri din punct de vedere energetic, exergetic si economic. Sunt studiate doua cazuri de recuperare : cu un schimbator de caldura ulei-apa si cu o pompa de caldura cu compresie din care se poate obtine apa calda menajera sau pentru incalzira unor cladiri. În final, este prezentat un exemplu numeric pentru un transformator de putere aflat în functiune într-o statie electrica. Cuvinte cheie: transformator de putere, recuperare caldura, exergie, beneficiu.

Cuvinte cheie: transformator de putere, recuperare caldura, exergie, beneficiu


Abstract: The power transformers can be important sources of heat in substations. This work studies the heat recovery opportunity in terms of energy, exergy and economy. We studied two cases of recovery: with an oilwater heat exchanger and with a compression heat pump that can provide domestic hot water or hot water for building heating. Finally, a numerical example is presented for a large power transformer in operation within a substation.

Keywords: power transformer, heat recovery, exergy, benefit

 

DOWNLOAD PDF