METHODS OF POWER SYSTEMS OPTIMIZATION

Autor/autori: Acad. Gleb DRAGAN, Acad. Boris DRAGANOV (Ukraina)

Rezumat: Sistemele electrice moderne au elemente complexe, cu scheme complexe de conexiuni tehnologice. In astfel de complexe au loc procese de transport si de transformare a diferitelor tipuri de energie, cu schimbare de parametri de stare si sarcina ai fluidelor de lucru. Deciziile primvind optimizarea sistemelor electroenergetice sunt imposibile fara modelare matematica. In prezent sunt utilizate unele modele matematice in temeiul complexitatii si varietatii structurii sistemelor electrice. Vom estima pe scurt unele abordari de mai mare interes. Metoda de alegere a parametrilor optimi ai sistemului se bazeaza pe cercetarea unor spatii ale parametrilor Rn prin umplerea uniforma cu puncte xj, j = 1, 2 ... N a intregului spatiu. In fiecare x} se calculeaza valoarea functiei criteriu Z. Aceste informatii sunt folosite pentru procedura de perfectionare a problemei si alegerea solutiei optime.

Cuvinte cheie: sisteme electrice, procesele de transformare si de transport al energiei, modele matematice,probleme de optimizare a sistemelor de alimentare.


Abstract: The modern power systems have complex elements with complex schema of technological connections. In such complexes the processes of transport and transformation of various kinds of energy with change of parameters of condition and charges of working fluids are proceeded. The decision of optimization problems of power systems is impossible without mathematical modeling. Now are used some mathematical models by virtue of complexity and varieties of power systems structure. We shall briefly estimate some approaches of greatest interest. Method of choice of optimum parameters of system is based on research of spaces of parameters Rn by their uniform filling by points xj, j = 1, 2...N in all space. In each x} the value of criterion function Z is calculated. This information is used for procedure of problem perfection and choice of the optimal solution.

Keywords: power systems, processes of energy transport and transformation, mathematical models, optimization problems of power systems.

 

DOWNLOAD PDF