NOx REDUCTION USING SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) SYSTEM – ? VARIATION TEST

Autor/autori: Ramon-Mihai BALOGH, Ioana IONEL, Dan STEPAN, Hans-Peter RABL (Germania), Andreas PFAFFINGER

Rezumat: Este cunoscut faptul ca transportul ocupa unul din locurile fruntase in ceea ce priveste poluarei chimica cauzata de gazele produse de motoarele diesel. In prezent, departamentele de cercetare se concentreaza pe reducerea poluarii mediului, care afecteaza in mod direct si indirect sanatatea umana. Acest articol prezinta un studiu experimental de reducere a emisiilor de NOx generate de un motorul diesel utilizand un test de variatie al coeficientului ? pe un sistemul SCR montat pe motor. Astfel de teste sunt utile in dezvoltarea ulterioara a autoturismelor, prin furnizarea de informatii asupra punctelor critice de emisie si comportamentul sistemului SCR in aceste puncte.

Cuvinte cheie: gaze cu efect de sera, mediu inconjurator, poluare, poluanti, sistem SCR


Abstract: It is known that the transport occupies one of leading places in terms of chemical pollution caused by gases produced by diesel engines. Presently the research departments are focussing on the reducing of environmental pollution, which affects directly and indirectly on human health. This paper presents an experimental study of reducing NOx emission generated by a diesel engine using ?-variation test on SCR system mounted on engine. Such tests are useful in the further development of passenger cars by providing information above critical emission points and the SCR system behaviour in those points.

Keywords: greenhouse gases, environment, pollution, pollutants, SCR system

 

DOWNLOAD PDF