ANALYSIS OF THE COGENERATION IMPLEMENTATION POTENTIAL INTO AN EXISTING SATURATED STEAM BOILER INDUSTRIAL PLANT

Autor/autori: Paula UNGURESAN, Florin BODE, Mugur BALAN, Andrei CECLAN

Rezumat: Lucrarea prezinta o analiza tehnico-economica referitoare la potentialul de implementare a unei instalatii de cogenerare cu turbina cu abur, utilizand un cazan de abur existent in industria petroliera.In acest sens s-a avut in vedere utilizarea unei turbine cu abur in condensatie, in doua regimuri posibile de operare: cu si fara prize de presiune, utilizand debitul de abur produs de cazan. In realizarea studiului s-a utilizat programul Engineering Equation Solver (EES), pentru diferite temperaturi de supraincalzire a aburului (Regim I) si pentru diferite debite de abur prelevate din turbina (Regim II). Principala concluzie a studiului intreprins este ca nu se justifica investitia in echipamentele aferente unei instalatii cogenerative cu turbina cu abur, la presiunea de lucru din cazan de 6 bar deoarece perioada de amortizare a investitiei este mare

Cuvinte cheie: cogenerare, cazan de abur, turbina cu abur, analiza tehnico-economica


Abstract: The paper presents a techno-economical analysis concerning the potential implementation of a steam turbine cogeneration plant into an existing saturated steam boiler plant from the oil industry. It was analyzed the use of a condensing steam turbine in two possible operating conditions: with and without extractions, using the production of an existing saturated steam boiler. The study was carried out using the Engineering Equaton Solver (EES) software, for different superheat conditions (Regime I) and for different steam flow extractions (Regime II). The plant performances were determined and a comprehensive economic calculation was performed for the two operating conditions. The main conclusion of the study was that due to the low boiler operating pressure of only 6 bar the investment into cogeneration equipment is not justified, because of the too long payback period.

Keywords: cogeneration, steam boiler, steam turbine, techno-economical analysis

 

DOWNLOAD PDF