SIMULATION OF A PASSENGER CAR PERFORMANCE AND EMISSIONS USING THE AVL-CRUISE SOFTWARE

Autor/autori: Mihai NAGI, Danila IORGA, Ioan-Daniel CARABAS, Adrian IRIMESCU, Ioan I. LAZA

Rezumat: Lucrarea prezinta un studiu teoretic al emisiilor de gaze poluante pentru autoturisme. Au fost cercetate mai multe conditii de exploatare, utilizand software-ul de simulare AVL-CRUISE, cu studiu de caz aplicat pentru un autoturism echipat cu motor cu aprindere prin scanteie. Programul de simulare poate fi utilizat pentru analiza parametrilor de functionare pentru intregul autovehicul, atat motorul, transmisia, cat si sistemul de tratare a gazelor de evacuare, in toate fazele de proiectare. Astfel se obtine o reducere semnificativa a timpului alocat cercetarilor experimentale, ceea ce duce la o scadere a costurilor asociate dezvoltarii prototipurilor si o identificare rapida a punctelor critice unde se pot obtine imbunatatiri semnificative in privinta performantelor.

Cuvinte cheie: Programul AVL-CRUISE, emisii poluante, autoturisme, motor, transmisie


Abstract: This paper presents a theoretical study of emissions variation for passenger cars. Various situations were investigated by simulation using the AVL-CRUISE software applied for vehicles powered by spark ignition engines. The software can be used to analyze operational parameters for the entire vehicle, including the power unit, transmission and after-treatment system, throughout all the development phases. This greatly reduces the need for experimental trials and results in decreased development costs, with speedy identification of critical points where significant improvements can be achieved.

Keywords: AVL-CRUISE software, emissions, passenger cars, power unit, transmission

 

DOWNLOAD PDF