PERFORMANCE THERMODYNAMIC CRITERIA OF THE ABSORPTION HEAT TRANSFORMERS

Autor/autori: Sava PORNEALA Emilia MURINEANU

Rezumat: Coeficientul de performanta COP este adesea folosit pentru a evaluarea performantelor sistemelor cu absorbtie. Acest parametru este definit pe baza primului principiu al termodinamicii si nu tine seama de calitatea energiei consumate si produse. În scopul de a lua in considerare calitatea energiei, a fost utilizat principiul al II-lea al termodinamicii, ceea ce a permis stabilirea unor criterii de performanta incluzind eficienta energetica, termodinamica si exergetica. Se arata ca eficienta termodninamica Eth reprezinta o masura mai logica a eficientei sistemelor cu absorbtie deoarece ia in calcul caldura reala introdusa la generator. Eficienta exergetica poate fi considerata drept o alternativa la eficienta energetica dar ofera posibilitatea de a lua in considerare orice nivel de temperatura la care la care caldura ar putea fi considerata nefolosibila. Pe de alta parte, indicele exergetic Iex este in directa legatura cu . Dar valoarea lui numerica ar trebui considerata ca o masura mai semnificativa in evaluarea performantelor sistemelor cu absorbtie deoarece ia in calcul in mod corect pierderile exergetice care intervin in mod inevitabil in sistem. Potentialul de Îmbunatatire este o masura a cit de mult si cit de usor poate fi imbunatatit sistemul in scopul optimizarii. De asemenea, capacitatea de pompare a caldurii primite de la surse secundare de caldura reprezinta un factor foarte important in aprecierea transformatoarelor de caldura cu absorbtie. În aceasta lucrare sunt prezentate relatii matematice de definire a acestor criterii de performanta precum si relatii de legatura intre ele.

 

DOWNLOAD PDF