Analyse éxergoéconomique des installations de trigénération

Autor/autori: Tanase PANAIT, Krisztina UZUNEANU, Marcel DRAGAN, Gheorghe CIOCEA, Ioana PANAIT

Rezumat: Una dintre metodele de crestere a randamentului instalatiilor termoenergetice este producerea simultana de lucru mecanic, de caldura si de frig, in regim de trigenerare. Tinind cont de complexitatea instalatiilor cu trigenerare, definirea criteriilor de performanta reprezinta aplicarea notiunilor de de randament energetic, randament exergetic si randament exergoeconomic pentru aceste instalatii.

Cuvinte cheie: performanta energetica/ cogenerare/ trigenerare/ analiza exergoeconomica.

 

DOWNLOAD PDF