Thermodynamic Modeling and Parametric Study for Porous Medium Engine Cycles

Autor/autori: Yanlin GE, Lingen CHEN, Fengrui SUN

Rezumat: Un model de analiza termodinamica in timp finit este realizat pentru a analiza performanta unui ciclu motor cu regenerare de caldura in mediu poros (PM). Au fost deduse relatiile dintre puterea produsa si raportul de comprimare, dintre randamentul termic si raportul de comprimare si relatia optima dintre puterea produsa si randamentul termic al ciclului cu pierderi de caldura si prin frecare. De asemenea, sunt analizate, prin exemple numerice detaliate, influentele raportului de comprimare, raportului volumic, a pierderilor de caldura si prin frecare asupra performantei ciclului. Comparind performanta ciclului PM cu cea a ciclului Otto rezulta ca performanta ciclului PM este superioara celei a ciclului Otto.

Cuvinte cheie: termodinamica in timp finit; motor cu mediu poros; optimizarea performantei

 

DOWNLOAD PDF