Exergy-based Ecological Indicators: a necessary tool for Resource Use assessment studies

Autor/autori: Enrico SCIUBBA

Rezumat: În cadrul articolului se realizeaza o analiza a conceptului de “Indicator ecologic” cu scopul de a defini proprietatile acestor indicatori. Se subliniaza ca indicatorii definiti numai pe baza bilanturilor de masa si de energie nu acopera proprietatile cerute. Distrugerea de exergie, care este un indicator bun din punct de vedere termodinamic, nu poate oferi infomatii asupra impactul unei substante poluante asupra corpului uman (nu poate masura proprietati cum ar fi toxicitatea sau externalitatile non-energetice). O metoda propusa recent, analiza exergetica extinsa, care spre deosebire de continutul cumulativ de exergie propus de Szargut include in “bilantul” exergetic factori de productie ne-materiali si non-energetici cum ar fi Forta de munca, Costul de capital si costurile de remediere ambientala, pare ca ofera o buna masura a exergiei resurselor primare “folosite pina la” obtinerea unui bun material sau imaterial pe intreg ciclul de viata.

Cuvinte cheie: indicatori ecologici, exergie, analiza exergetica extinsa.

 

DOWNLOAD PDF