STUDIU COMPARATIV PRIVIND POZIȚIONAREA COLECTOARELOR SOLARE ÎN PLAN VERTICAL SAU ORIZONTAL ȚINÂND CONT DE CONDIȚIILE RESTRICTIVE IMPUSE DE DIMENSIUNILE SISTEMULUI DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE

Autor/autori: Beatrice TĂNASE, Adina GHEORGHIAN, Mădălina ZAMFIR, Viorel BĂDESCU, Horaţiu POP

Rezumat: Lucrarea de față prezintă o analiză a influenței intensității radiației solare și a fluxului de căldură primit de către un sistem platformă în plan orizontal în funcție de datele statistice din standardul român SR 6648-1:2014 şi SR 6648-2:2014 în domeniul instalațiilor de ventilare și climatizare precum și cel al calculului aporturilor de căldură din exterior. Rezultatele obținute arată că poziţionarea colectoarelor în plan orizontal este mult mai avantajoasă din punct de vedere al fluxului termic față de cea în plan vertical pentru sistemul propus.

Cuvinte cheie: intensitatea radiației solare, fluxul radiației solare, colectoare solare orizontale


Abstract: This paper presents an analysis of the influence of the solar radiation intensity and the heat flux received by a platform system in the horizontal plane according to the statistical data from the Romanian standard SR 6648-1:2014 and SR 6648-2:2014 in the field of plant installations ventilation and air conditioning as well as the calculation of external heat inputs. The obtained results show that the positioning of the collectors in the horizontal plane is much more advantageous from the point of view of the thermal flow than the vertical plane for the proposed system.

Keywords: sollar radiation intensity, sollar radiation heat flow, orizontal sollar collectors.

 

DOWNLOAD PDF