STABILIREA POZIȚIONĂRII OPTIME A UNUI SISTEM DE TREI CAPTATORI SOLARI ÎN PLAN VERTICAL ÎN FUNCȚIE DE ORIENTAREA GEOGRAFICĂ

Autor/autori: Daniel TABAN, Alina POP, Cătălina DOBRE, Valentin APOSTOL, Tudor PRISECARU

Rezumat: Lucrarea este un studiu privind stabilirea poziționării optime a unui sistem de trei captatori solari plani amplasați în plan vertical plecând de la constrângerile impuse într-o aplicație de sistem complex de producere a energiei regenerabile în ape curgătoare (fluviul Dunărea, localitatea Țigănași, județul Mehedinți) și maritime (Năvodari, Marea Neagră). Rezultatele studiului recomandă ca soluţie constructivă orientarea platformei cu panoul colector central către direcţia sudului geografic, asfel încât fluxul de căldură primit prin radiaţie solară să aibă valori maxime.

Cuvinte cheie: intensitatea radiației solare, fluxul radiației solare, colectoare solare verticale.


Abstract: The paper is a study on the determination of the optimal positioning of three plane solar collectors system placed on a vertical plane, based on the constraints imposed by a complex system for the production of renewable energy in flowing waters (the Danube River, the town of Ţigănaşi, Mehedinţi County) and maritime (Năvodari, Black Sea). The results of the study recommend that the platform with the central collector panel geared toward the geographic South, so that the heat flux received by the solar radiation has maximum values.

Keywords: sollar radiation intensity, sollar radiation heat flow, vertical sollar collectors

 

DOWNLOAD PDF