CONCEPTUL „CASA ACTIVĂ” – O PLEDOARIE PENTRU UN CLIMAT INTERIOR SĂNĂTOS, ECONOMISIREA RESURSELOR ŞI UN MEDIU EXTERIOR MAI CURAT

Autor/autori: Emilia-Cerna MLADIN*a, Madalina CALBUREANUb, Monica COSTEAc p26-33

Rezumat: Lucrarea de față își propune să sublinieze importanța calității climatului interior (ICQ) pentru sănătatea și bunăstarea utilizatorilor clădirii. Aceste elemente ar trebui să constituie un obiectiv principal atunci când se construiesc / renovează clădirile, mai ales atunci când excesele făcute în vederea economisirii energiei consumate tind să le pună în pericol. Sunt prezentaţi parametrii principali pentru a se asigura o calitate a aerului interior (ICQ) acceptabilă, subliniindu-se necesitatea de a educa utilizatorii în spiritul economisirii de energie, precum și al păstrării caselor lor sănătoase. Printre destul de multe clădiri eficiente, care sunt definite și promovate în ultimul deceniu, conceptul de “Casa Activă” este de departe unul care începe cu ambiția de a crea o calitate a aerului interior (ICQ) bună. Prin urmare, strategia “Casa Activă” și specificațiile acesteia sunt descrise în detaliu pentru a ilustra cât mai bine abordarea integrată pentru climat interior sănătos, economisirea resurselor și reducerea emisiilor poluante în mediul exterior.

Cuvinte cheie: clădiri eficiente energetic; calitatea climatului interior; casa activă. 1. INTRODUCERE Ȋn ultimul deceniu, există un număr imens de studii și documente juridice privind clădirile eficiente energetic, cu sau fără aport energetic din resurse regenerabile inclus. Unele dintre ele menționează calitatea climatului interior, mai ales în ceea ce privește temperatura și umiditatea sau nivelul CO2. Acești parametri au o influență semnificativă asupra percepției utilizatorului privind calitatea aerului interior, dar sunt de departe insuficienți în crearea condițiilor sănătoase reale de locuit pentru oameni. Acustica și confortul vizual, precum și lumina naturală sunt rareori explicitate în evaluarea calității așa-numitelor "clădiri eficiente din punct de vedere energetic". Accentul pe economisirea energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este atât de puternic încât scopul primordial al mediului construit pentru crearea unui climat sănătos pentru utilizatori este de multe ori secundar în întreaga abordare. Concepte precum Casa Pasivă, NZEB sau nZEB și multe altele impun restricții pentru utilizarea energiei, dar foarte puține, cum ar fi casa "e4" sau Casa Activă, mențio  Autor corespondent: e-mail cerna_mladin@yahoo.fr nează percepţia subiectivă

 

DOWNLOAD PDF