Some alternative fuels and concepts of exhaust gas aftertreatment for the new generation of diesel engines – A study

Autor/autori: Vlad VRABIE, Dan SCARPETE, Oana ZBARCEA

Rezumat: Acest studiu prezintă o analiză a diverși combustibili pentru noua generație de motoare diesel și câteva dintre ultimele tehnologii pentru post-tratarea gazelor de eșapament. În contextul actual, când normele de protecție a mediului înconjurător la nivel mondial au devenit din ce în ce mai stricte, ne-am dorit să arătăm că studiile realizate până în prezent dovedesc faptul că motoarele diesel pot fi alimentate cu diverși combustibili alternativi ce contribuie la diminuarea emisiilor de oxizi de azot (NOx), particule materiale (PM), hidrocarburi (HC), monoxid de carbon (CO) și dioxid de carbon (CO2), în comparație cu combustibilul diesel standard din benzinării. De asemenea, cele mai noi concepte de post-tratare a gazelor de eșapament pot îmbunătăți semnificativ reducerea emisiilor poluante produse de motoarele diesel.

Cuvinte cheie: motoare diesel, gaze de eșapament, post-tratare, combustibili alternativi, emisii poluante, concepte


Abstract: This study presents a review of various fuels for new generation of diesel engines and some of the latest technology for the exhaust gas aftertreatment. In the current context, when the rules of protection of the global environment have become increasingly strigent, we wanted to show that the studies until today prove that the diesel engines can be fuelled with various alternative fuels that contribute to reduce nitrogen oxides (NOx), particulate matters (PM), hydrocarbons (HC), carbon monoxide (CO) and carbon dioxide (CO2) emissions, in comparison with the standard diesel fuel from gas stations. Also, the newest concepts for the exhaust gas aftertreatment can improve a significant reduction of emissions produced by diesel engines.

Keywords: diesel engines, exhaust gas, aftertreatment, alternative fuels, emissions, concepts

 

DOWNLOAD PDF