Analysis of cyclone collection efficiency

Autor/autori: Simona Lizica PARASCHIV, Spiru PARASCHIV

Rezumat: Separatorul centrifugal (ciclonul) se distinge prin simplitate constructivă, eficienţă ridicată, siguranţă în exploatare, cost redus de intreţinere şi funcţionare fiind printre cele mai adecvate şi utilizate separatoare de praf din aplicaţiile industriale. Studiile ştiinţifice demonstrează faptul că eficienţa ciclonului depinde de dimensiunea particulelor separate, viteza gazului la admisie şi densitatea particulelor. Scopul acestei lucrări este de a arăta influenţa dimensiunii particulelor şi a vitezei de intrare a gazului în ciclon asupra eficienţei colectării.

Cuvinte cheie: eficienţa ciclonului, densitatea particulelor, diametrul limită al particulelor


Abstract: Cyclones have been considered as one of the simplest type of separator and because of their high efficiency, adaptability, simple design and low maintenance, construction and operation costs, they are ideal for use in the various industrial applications. The literature indicates that the cyclone efficiency is dependent on the particle size, inlet air velocity and particle density. The objective of this paper is to demonstrate the influence of the particles size and the input velocity of the gas into the cyclone over the collection efficiency

Keywords: cyclone collection efficiency, particle density, cut-off diameter

 

DOWNLOAD PDF