Environmental pollution by diesel engines. Part I: An overview regarding NOx and PM emissions

Autor/autori: Oana ZBARCEA, Dan SCARPETE, Vlad VRABIE

Rezumat: Motoarele diesel au un rol important în tehnologia modernă deoarece au numeroase aplicații fiind utilizate pe scară largă în centrale electrice, autoturisme, vehicule de mare tonaj, nave și în transporturi feroviare. Mult timp, emisiile poluante ale motoarelor diesel au fost considerate o problemă foarte serioasă pentru mediul înconjurător și pentru calitatea aerului. Principalele emisii poluante ale motoarelor diesel sunt oxizii de azot (NOx), particulele materiale (PM), hidrocarburile (HC), monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2) și fumul negru. Emisiile de NOx și PM provoacă probleme serioase în mediul urban pentru sănătatea umană (poate cauza cancer, insuficiență respiratorie, intoxicații cu fum). Această lucrare intenţionează să analizeze aspectele referitoare la emisiile de NOx și PM ale noii generații de motoare diesel, având în vedere că utilizarea și aplicarea acestui tip de motor cu ardere internă sunt din ce în ce mai frecvente.

Cuvinte cheie: motoare diesel, emisii poluante, mediul înconjurător, calitatea aerului, NOx, PM, HC, CO, CO2, fumul negru.


Abstract: Diesel engines have an important role in the modern technology due to their numerous applications and they are extensively used as power sources for power plants, passenger cars, heavy duty vehicles, ships and rail transportations. Over the years, the exhaust gas emissions of diesel engines have been considered a very serious problem for the environment and air quality. The main pollutants produced by diesel engines are nitrogen oxides (NOx), particulate matter (PM), hydrocarbons (HC), carbon monoxide (CO) and carbon dioxide (CO2), and black smoke. NOx and PM emissions cause serious issues in urban environment for the human health (may cause cancer, respiratory diseases, smoke intoxication). This paper intends to review the main issues regarding NOx and PM emissions of the new generation of diesel engines, considering that the use and application of this type of internal combustion engine is becoming more prevalent.

Keywords: diesel engines, emissions, environment, air quality, NOx, PM, HC, CO, CO2, black smoke.

 

DOWNLOAD PDF