Theoretical and experimental studies to improve the functional conditions in the I.C.E. distribution system

Autor/autori: Sorinel TALIF, Edward RAKOSI, Gheorghe MANOLACHE

Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele unei analize privind principalii factori care influențează condițiile de contact camă-tachet din sistemul de distribuție al m.a.i., subliniind importanța regimului de lubrifiere asupra reducerii uzurii. Conceptul LUJET, propus și studiat de autori, reprezintă o soluție originală pentru îmbunătățirea regimului de lubrifiere prin direcționarea unor jeturi de ulei suplimentare asupra zonei de contact.

Cuvinte cheie: : îmbunătățirea condițiilor de contact, sistem de distribuție, motoare cu ardere internă, camă-tachet.


Abstract: The paper presents the results of analysis concerning the main factors affecting the cam-follower contact conditions, emphasizing the influence of the lubrication regime conditions over the couple wear reduction. The LUJET concept, proposed and studied by the authors, is an original solution for the improvement of the lubrication regime and engine life by using additional oil jets directed over the contact area

Keywords: contact conditions improvement, distribution systems, internal combustion engines

 

DOWNLOAD PDF