Numerical modelling of flow in the eductor pump

Autor/autori: Eugen DIMOFTE, Florin POPESCU, Ion V. ION

Rezumat: Lucrarea de față urmărește studierea proceselor care au loc în interiorul pompelor cu ejector în timpul funcționării acestora în scopul alegerii unei geometrii optime, care să ofere maximul de eficiență. Modelarea numerică este realizată cu ajutorul programului ANSYS Fluent. Stabilirea parametrilor domeniului de calcul, discretizarea acestuia și stabilirea condițiilor pe frontiere se realizează pentru un studiu comparativ a două geometrii diferite ale pompei cu ejector. Modelarea numerică se realizează utilizând metoda ecuațiilor Navier Stokes mediate în maniera Reynolds (RANS). Sunt prezentate apoi rezultatele, în funcție de care se alege geometria cea mai eficientă.


Abstract: The present paper focuses on eductor pumps processes during operation to find the appropriate geometry for achieving the highest efficiency. Numerical modelling is performed with ANSYS Fluent. In the numerical modelling process, computational domain parameters, as well as boundary conditions, were set for two eductor geometries under comparative analysis. Numerical modelling is performed using the Reynolds-averaged Navier–Stokes equations (RANS). Then the experimental results are presented and the most effective geometry is selected based on them.

Keywords: numerical modelling, eductor pump, fluid, suction, efficiency

 

DOWNLOAD PDF