Breakthrough analysis of fluorine removal in fixed bed adsorption column using modified diatomite

Autor/autori: Veaceslav ZELENTSOV, Tatiana DATSKO

Rezumat: . În această se prezintă modelarea dinamicii sorbţiei fluorului pe diatomit modificat cu compuşii aluminiului (DMA). S-a demonstrat că duratele de lucru a stratului sorbentului faţă de fluor determinate experimental la diferite înălţimi ai coloanei, fluxului de apă şi concentraţie iniţială a fluorului şi cele calculate pe baza modelului dinamicii Shilov, ţinând cont de curbele de străpungere până la punctul de rupere ale lor, se află intr-o concordanţă satisfăcătoare. Ecuaţiile analitice ale modelului obţinute pot fi folosite pentru prezicerea formei şi construirea curbelor de reţinere a fluorului în condiţiile dinamice, întocmirea regimului de sorbţie, calculul capacităţii dinamice maxime a sorbentului necesare pentru construirea aparatelor de adsorbţie.

Cuvinte cheie: dinamica, modelarea, fluor, adsorbția, diatomit


Abstract: The modeling of the dynamics of fluorine absorption on diatomite modified with aluminum compounds (DMA) was carried out. It has been shown that breakthrough curves of fluorine adsorption onto DMA experimentally determined at various column heights, solution flow rates and the fluorine initial concentrations and calculated on the base of Shilov model are in satisfactory agreement. The equations obtained from analytical model can be used to predict the shape and construction the fluorine retention curves in dynamic conditions, and to calculate the parameters necessary for an adsorption apparatus design.

 

DOWNLOAD PDF