Calculation of efficiency and wood consumption of a boiler of 40 MWt

Autor/autori: Lucian MIHAESCU, Ionel PISA, Cosmin MARCULESCU, Gabriel NEGREANU, Elena POP

Rezumat: O centrală electrică deţine un cazan ce utilizează lemn pentru producţia a 10 MWe în regim de condensaţie. Cazanul este echipat cu grătar oscilant, lemnul utilizat fiind tocat înaintea alimentării. După 4 ani de funcţionare, cazanul şi combustibilul utilizat au fost supuşi unor teste complexe, pentru a se determina eficienţa funcţionării. Lucrarea prezintă caracteristicile energetice ale lemnului utilizat pe perioadele reci şi respectiv calde ale anului, randamentul cazanului şi consumul respectiv de lemn, precum şi soluţiile ce se pot implementa pentru creşterea eficienţei.

Cuvinte cheie: abur, centrală electrică, deşeuri din lemn, randament


Abstract: A modern condensation power plant, with a unit power of 10 MWe holds a boiler which utilise waste wood. The boiler is equipped with a mobile grill. First of all, the fuel is crushed in a grinding mill. After 4 years of operation, the boiler was subject to complex tests to determine operating efficiency. The paper presents the energy characteristics of the wood in two different situations: in cold period and in hot period of the year. Also, in the paper authors present the boiler efficiency, the fuel consumption and the solutions that can be implemented to increase efficiency of the power plant

Keywords: steam, power plant, wood waste, effiecincy

 

DOWNLOAD PDF