STOCAREA DESEURILOR TERMICE ȊN PĂMÂNT ŞI FOLOSIREA LOR PENTRU ȊNCĂLZIRE ŞI PENTRU PREPARARE DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Autor/autori: Prof.dr.ing.Nicolae OANCEA

Rezumat: În această lucrare sunt prezentate elementele de bază ale stocării deşeurilor termice ȋn pământ şi folosirea lor pentru ȋncălzire şi pentru preparare de apă caldă menajeră .Tratarea este efectuată cu ajutorul unui program de calcul elaborat pe baza metodei diferenţelor finite. Calculele au fost efectuate în 4 variante rezultate prin combinaţii între noţiunile definite în cadrul lucării. susţin această metodologie.

Cuvinte cheie: sonde geotermale; pompă de căldură; apă caldă menajeră; stocare deşeuri termice


Abstract: This article outlines the possibility to stock residual thermal waste in the ground with the help of geothermal sonde and heat pump in order to use it afterwards to heat living spaces or to produce warm water for domestic use. The considered stocking time can be in the range of some weeks.

Keywords: geothermal sonde; heat pump; warm water for domestic use; stock residual thermal

 

DOWNLOAD PDF