THE STUDY OF THE RANDOM VIBRATIONS OF A VEHICLE FOR THE MODEL WITH A DEGREE OF FREEDOM

Autor/autori: Marinica STAN, Petre STAN

Rezumat: Aceasta lucrare determina caracteristicile spectrale ale raspunsului pentru modelul cu un grad de libertate la vibratiile aleatoare neliniare ale unui automobil. Se vor determina densitatea spectrala de putere a raspunsului in functie de frecventa, dar si dependenta valorii medii patratice pentru deplasare si expresiile pentru calculul valorii medii patratice pentru viteza. Exemplele sunt însotite de graficele corespunzatoare, pentru a ilustrare cât mai sugestiva a fenomenelor. Ideea de baza a abordarii liniarizarii statistice este de a înlocui sistemul neliniar initial de catre unul liniar echivalent.

Cuvinte cheie: Sistem neliniar, vibratie aleatoare, densitatea spectrala de putere a raspunsului, abaterea medie patratica, liniarizare statistica


Abstract: This paper determines the characteristics of the response spectral model with one degree of freedom in nonlinear random vibrations of a car. It will determine the power spectral density of the frequency response function, and the mean square value for the displacementand and expressions for and the mean square value for the velocity . The examples are accompanied by the corresponding graphs to illustrate of the phenomena as the suggestive. The basic idea of the statistical linearization approach is to replace the original nonlinear system by a linear one.

Keywords: The power spectral density of the response, mean square value, statistical linearization

 

DOWNLOAD PDF