THE RANDOM VIBRATIONS FOR THE NONLINEAR OSCILLATORS WITH AN ELASTIC SINE-LIKE FEATURE

Autor/autori: Petre STAN, Marinica STAN

Rezumat: In foarte multe aplicatii practice, vibratiile nu sunt liniare. Acestea au un caracter neliniar. De exemplu, vibratiile rotilor automobilelor pe caile de rulare sunt vibratii neliniare. Ele se produc datorita neregularitatilor cailor de rulare, care sunt descrise de functii aleatoare. Problema esentiala, este aici, in aflarea densitatii spectrale de putere a raspunsului. In teoria miscarilor seismice sau la diguri vibratiile sunt tot neliniare. Aceasta lucrare studiaza vibratiile neliniare cu un singur grad de libertate pentru oscilatorul Duffing cu caracteristica elastica de tip sinusoidal. Calculele facute sunt exemplificate cu grafice care reprezinta densitatea spectrala de putere a raspunsului in functie de frecventa

Cuvinte cheie: Sistem neliniar, vibratie aleatoare, densitatea spectrala de putere


Abstract: In many practical applications, the vibrations are not linear.They have a nonlinear character.For example, the cars wheel vibrations are random vibrations linear raceways. These occur due to irregularities of the runways who are described by random functions. The essential problem is here in finding the power spectral density of the response. In theory seismic or levees are all nonlinear vibrations.This paper studies the nonlinear vibrations of a single degree of freedom Duffing oscillator with elastic characteristics sinusoidal type. The computations are illustrated with graphs that represent the power spectral density of the frequency response function. The power spectral density of response functions so obtained show non-linear features such as multiple resonant peaks.

Keywords: Non-linear system, random vibration, the power spectral density

 

DOWNLOAD PDF