THE APPLICATION OF INTEGRAL METHOD IN THE SOLUTION OF TRANSIENT HEAT CONDUCTION PROBLEMS IN SOLIDS WITH HEAT GENERATION

Autor/autori: Silviu VLASIE

Rezumat: Metoda integrala a fost aplicata pentru a rezolva problemele de transfer de caldura prin conductie în regim nestationar care implica surse de caldura. Pentru a prezenta aplicatia am examinat problema unei regiuni semi-infinite cu surse de caldura variabile în timp.

Cuvinte cheie: conductie in regim nestationar, metoda integrala, surse de caldura.


Abstract: The integral method has been applied to solve transient heat conduction problems involving heat generation within the solids. To illustrate the application we examinate the problem of semi-infinite region with time dependent heat generation

Keywords: transient conduction, integral method, heat generation

 

DOWNLOAD PDF