EXPERIMENTAL STUDY ON HEATING OF UNINSULATED ELECTRICAL CONDUCTORS

Autor/autori: Gheorghe HAZI, Aneta HAZI, Sorin-Gabriel VERNICA

Rezumat: În aceasta lucrare autorii prezinta rezultatele obtinute în laborator privind încalzirea si racirea conductoarelor electrice neizolate. Este descrisa instalatia experimentala utilizata si rezultatele obtinute la masuratori. Temperaturile obtinute prin masuratori sunt comparate cu cele determinate analitic utilizând procedurile precizate în standarde internationale. Se arata modul de determinare a constantei de timp pentru regimul tranzitoriu.

Cuvinte cheie: încalzire, conductoare electrice, determinari experimentale


Abstract: In this paper the authors present the results obtained in the laboratory on heating of uninsulated electrical conductors. It is described the experimental system used and the results obtained in measurements. Temperatures obtained by measurements are compared with those determined analytically using the procedures specified in international standards. It shows how to determine the time constant of the transitional regime.

Keywords: heating, electric conductors, experimental determinations

 

DOWNLOAD PDF