STUDY ON MEASUREMENT THE TEMPERATURE OF A SKATING RING BY THERMOGRAPHY METHOD

Autor/autori: Gelu COMAN, Krisztina UZUNEANU, Marcel DRAGAN

Rezumat: Lucrarea prezinta un studiu legat de masurarea temperaturii pe suprafata unei piste de patinoar prin metoda termografierii dar. Utilizarea programului ThermaCam Researcher Professional 2.8 permite înregistrarea si prelucrarea datelor, precum si fotografierea procesului de solidificare la diverse momente de timp.Cu ajutorul datelor inregistrate putem determina evolutia temperaturii in anumite zone ale pistei

Cuvinte cheie: Termografiere, pista de patinoar, gheata, solidificare


Abstract: This paper presents a study regarding measuring the temperature of a skating ring by thermography method. Using ThermaCam Researcher Professional 2.8 software it allows recording and processing of data and photographing the solidification process at various moment. Using the saved data we can show the temperature variations in certain zones of the ice rink pad.

Keywords: Termography method, artificial skating rink, ice, solidification

 

DOWNLOAD PDF