THE EXERGO-ECONOMICAL ANALYSIS OF THE COMBUSTION PROCESS INTO THE R-13-300 TURBOREACTOR

Autor/autori: Anton PAL, Aura Speranta COJOCARU, Eduard-Petre CIUCESCU

Rezumat: Functionarea turboreactoarelor se bazeaza pe transformarea energiei termice, care se obtine prin arderea combustibilului, în energie cinetica a fluidului care traverseaza motorul si care creeaza forta de tractiune care propulseaza aeronava. Arderea stabila si completa reprezinta o cerinta esentiala pentru functionarea turbomotoarelor de aviatie în orice regim de lucru. Arderea combustibilului se produce în spatiul foarte redus al camerei de ardere, în contracurent si flux continu de aer. Analiza exergetica a arderii combustibililor tine cont si de procesele ireversibile: ireversibilitatea procesului de ardere si ireversibilitatea schimbului de caldura, aspect pe care analiza termodinamica îl ignora. In literatura de specialitate, s-au gasit exemple de calcul exergetic pentru functionarea unui turboreactor, dar folosindu-se ipoteze simplificatoare atât pentru combustibil cât si pentru conditiile de lucru. Lucrarea se doreste a fi un model în amanunt, eficient de calcul pentru analiza exergetica si exergo-economica a procesului de ardere pentru regimul de functionare a unui motor turboreactor, in cazul de fata a motorului cu reactie al avionului MiG 21

Cuvinte cheie: turbo-reactor, proces de ardere, exergie, exergo-economie


Abstract: The running of the turbo reactors is based on the change of the thermal energy, obtained by the burning of the fuel, into kinetic energy of the fuel that’s passing the engine and create the propulsion force. The stable and complete combustion it’s a necessary demand for the run of the aviation turbo reactors in any working state. The combustion of the fuel it’s done in a very small place of the combustion chamber, in upstream and continuous air flow. The exergetic analysis of combustion process reckons the irreversibility processes: the irreversibility of combustion process and the irreversibility of the heat exchange process; the thermodynamics analysis, which’s the most used, it doesn’t take in evidence these processes. In the science literature, there were found calculation examples, but with simplifying assumptions both for the fuel and for the working environment. This paper wants to be a detailed and efficient model of calculation for the exergetic analysis of the combustion process of the duty of a turbo reactor, in our case the jet engine of the MIG21

Keywords: turbo-reactor, combustion, exergy, exergo-economics

 

DOWNLOAD PDF