CONSIDERA?II PRIVIND UTILIZAREA INSTALA?IEI DE PROPULSIE CU CICLURI COMBINATE CODAG

Autor/autori: Drd. ing. I. Adrian GIRBA; Instructor sef drd. ing. Daniel MARASESCU, Drd. ing. Vasile FLORIAN


Abstract: Sistemele energetice de propulsie trebuie sa asigure func?ionarea in condi?ii de siguran?? pentru echipaj ?i nav? în toate zonele de naviga?ie ?i pentru toate regimurile de func?ionare cu costuri de exploatare sc?zute, cu consum redus de combustibil ?i nepoluante. Prezentul articol reprezint? variante de sisteme energetice de propulsie naval? cu cicluri combinate CODAG (Combined Diesel and Gas turbine) ?i avantajele acestora fat? de propulsia cu motoare diesel.

Keywords: CODAG; Combined Gas Electrica Steam Turbine (COGES); turbin? cu gaze; steam turbine; emissions

 

DOWNLOAD PDF