A COMPARATIVE STUDY BETWEEN A FIXED AND A MOBILE FINE BUBBLE GENERATOR

Autor/autori: Prof., PhD Eng. Nicolae BARAN, Prof., PhD Eng. Octavian DONTU , PhD Stud., Eng. George Lucian IONESCU, PhD Stud., Eng. Ionela-Mihaela CALUSARU

Rezumat: Prima parte a lucrarii prezinta solutia constructiva pentru un generator de bule fine, precum si standul experimental construit pentru testarea acestuia. Sunt prezentate rezultatele experimentale privind cresterea concentratiei de oxigen dizolvat in apa pana la o valoare specificata. Acelasi tip de generator de bule fine este, ulterior deplasat cu o viteza de 0,2 m/s intr-un rezervor de apa; se poate remarca faptul ca timpul necesar pentru atingerea aceleiasi concentratie de oxigen dizolvat in apa este de patru ori mai redus.

Cuvinte cheie: oxigenarea apei, generator de bule fine


Abstract: The first part of this paper presents the constructive solution of a fine bubble generator as well as the experimental stand constructed for its testing. The experimental results regarding the increase of the concentration of oxygen dissolved in water up to a specified value are presented. The same type of fine bubble generator is subsequently displaced with a speed of 0.2 m/s, in a water tank ; it can be remarked that the time to reach the same concentration of oxygen dissolved into water is four times reduced.

Keywords: water oxygenation, fine bubble generator

 

DOWNLOAD PDF