DETERMINARI EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA FORMEI AJUTAJULUI CONVERGENT, ASUPRA PARAMETRILOR TERMODINAMICI

Autor/autori: Conf. univ. dr. ing. Ioan C. MIHAI

 

DOWNLOAD PDF