DIAGNOSIS OF AUTOMOTIVE SENSORS USING MICRCONTROLLERS

Autor/autori: Drd. Ing. Florin IACOBESCU, Dr. Ing. Nicolae Stelian LONTIS

Rezumat: Scopul acestei lucrari este sa se obtina o solutie integrata pentru diagnosticarea diferitilor senzori de motoare auto. Articolul se refera la senzori pentru masurarea urmAtorilor parametri: temperatura, debitul masic de aer. Functionarea diagnozei se bazeaza pe compararea valorilor masurate date de acesti senzori cu cateva valori limita, care sunt stocate in memoria microcontrolerului 68HC11. Functionarea autotestarii ruleaza simultan si in paralel cu alte aplicatii cum ar fi controlul aprinderii si al injectiei. Se propune un sistem de diagnoza a senzorilor folositi in industria auto. Astfel, pe un ecran cu sapte segmente si doua cifre se va indica starea de lucru a senzorilor. Acest dispozitiv este proiectat sa analizeze doi senzori, starea acestors fiind afisata din doua mesaje care indica daca senzorii functioneaza sau nu.

Cuvinte cheie: Senzor arbore cotit, Senzor aprindere, Senzor debit de aer, Temperatura


Abstract: The aim of this paper is to design a measurement system of the automotive engine’s parameters. This system allows a user to monitor the performance of an automobile engine by viewing data collected from several engine-mounted sensors as tempreture and air mass flow. The diagnosis is based on the comparison of the measured values with some limit values which are stored in the memory of the microcontroller 68HC11. Autotesting operation can be performed simultaneosly and in parallel with other applications like ignition or injection. It will display the information on a seven segments display and 2 digits which will indicate the sensor functionality. This device is design to analyse 2 sensors and the status of these sensors will be diplayed with 2 messages which will tell you if the serors are wotking or not.

Keywords: Crankshaft sensor, Ignition sensor, Mass Air Flow sensor, Temperature

 

DOWNLOAD PDF