COERELATIONS DE TRANSFERT DE CHALEUR INTERNE EN REGIME INSTATIONNAIRE EN MILIEUX POREUX

Autor/autori: Conf. dr.ing. Monica COSTEA, Prof.dr.ing. Michel FEIDT (Franta), Lect. matem. Odetta MALANCIOIU, Prof.dr.ing. Octavian MALANCIOIU, Prof.dr.ing, Stoian PETRESCU

Rezumat: In lucrare sunt abordate aspecte referitoare la transferul de caldura prin convectie in regim nestationar in medii poroase. Sunt aduse completari lucrarilor anterioare prin determinarea relatiilor criteriale de transfer de caldura intern pentru diverse tipuri de solicitare termica si mai multe materiale poroase testate. Relatiile criteriale de transfer de caldura intern prin convectie pe unitatea de volum au fost stabilite in functie de viteza medie de curgere prin mediul poros, in urma prelucrarii datelor experimentale. Solicitarile termice considerate au fost de tip treapta crescatoare/ descrescatoare de flux, respectiv de temperatura. Relatiile criteriale propuse pot fi foarte utile avand in vedere diversele aplicatii ale mediilor poroase, respectiv numarul redus al relatiilor criteriale disponibile in literatura de specialitate.

 

DOWNLOAD PDF