MANAGEMENT FOR ENERGETICAL PURPOSES OF THE RECOVERING ENERGETICAL RESOURCES WITH LOW THERMAL POTENTIAL

Autor/autori: Valeria Miron

Rezumat: Aceasta lucrare prezinta modelul termodinamic de calcul, bazat pe ecuatiile de conservare a energiei, masei pe component si masei totale, pentru instalatia friforific√£ cu resorbtie. Sunt prezentate, de asemenea, modalit√£tile de recuperare a energiilor disponibile din procesele industriale.

Cuvinte cheie: Instalatie frigorifica cu resorbtie


Abstract: The paper presents the one of the modernizing methods for the management of the fuel and energy in the industrial fields. The presented method it is based on the resorbtion refrigeration system. These system use directly the industrial recoverable energetically saving though considerable of fuel and electric energy.

Keywords: Resorbtion refrigeration plant

 

DOWNLOAD PDF