SOLUTIONS FOR UPDATING THE URBAN ELECTRIC POWER AND HEAT SUPPLY SYSTEMS, USING GEOTHERMAL SOURCES

Autor/autori: Ana-Maria Bianchi, Sorin Dimitriu, Florin Baltaretu

Rezumat: Lucrarea analizeaza posibilitatea utilizarii resurselor geotermale existente pe Valea Oltului, in perimetrul Calimanesti - Cozia, pentru modernizarea si eficientizarea sistemelor de alimentare cu energie electrica si termica din zona. Cele trei foraje existente furnizeaza apa geotermala de entalpie joasa cu temperatura la gura sondei de 92…95 oC si cu un continut mare de gaze, 2..2,5 m3N/m3 apa produsa. Debitul disponibil al celor trei foraje de 50,4 l/s echivalent unui potential termic de 13,2 MW este utilizat pentru incalzirea unor unitati hoteliere, pentru tratamente balneare si in sistemul de alimentare cu caldura al orasului Calimanesti. Gazele asociate, cu un continut de peste 88% metan si avand PCI de cca. 32 MJ/m3N nu sunt utilizate in prezent, fiind evacuate in atmosfera. Lucrarea face o analiza a modului actual de utilizare al acestor resurse si propune solutii de valorificare completa a potentialului lor energetic prin utilizarea pompelor de caldura pentru epuizarea potentialului termic al apei pana la temperatura de cca 30 oC si prin utilizarea unor instalatii de cogenerare cu motoare cu ardere interna sau cu turbine cu gaze.

Cuvinte cheie: energie geotermala, cogenerare, pompa de caldura, eficienta energetica, apa geotermala


Abstract: The paper concerns the possibility to use the geothermal resources from Olt Valley, in area Calimanesti - Caciulata - Cozia, for modernization and increasing of efficiency of the local electric power and heat supply systems. The three existing drills provide low enthalpy geothermal water, with temperature at the exit of well 92…95 oC and with a high content of gases, of 2…2.5 m3N/m3 water. The available volume flow for the ensemble of the three drillings of 50.4 l/s, equivalent with a thermal potential of 13.2 MW is used for heating of several SPA hotels and for heat supply system of the Calimanesti town. The associated gases with a content of methane over 88% and having a low heating value about 32 MJ/m3N , actually are not used, being exhausted in atmosphere. The paper analyses the current use of these resources and proposes full recovery solutions using heat pumps for heat recovery from geothermal water and using gas engines or gas turbines cogeneration units for recovery of the associated gases thermal potential.

Keywords: geothermal energy, cogeneration, heat pump, energy efficiency, geothermal water

 

DOWNLOAD PDF